Autora: Pepita Caubet Delseny
Fecha:
Publicacin/Premio:

BRIC BRAC

 

Camin enss, nhu naua

Shuta, blanca e ben sarrada

Se planh en caushiga-la.

Bric brac dejs des ps

Pes costats, arbes de fines branques

De huelha ben despolhadi

Sostien damb pena

Tota aquera nheuada.

Mans d'artisan la i an plaada!

Bric brac camin enss.

Ath traslutz d'aqueres branques

Un cu sense color,

Sonque bric brac dejs des ps.

Arren botge, ne un audth.

D'auti arbes, d'autes branques

Potentes e frtes,

Pins e auets sobrecargats

Damb auba e doa hlatsada

Qu'arredons es sns formes

Coma ua mair amorosa

Sostien era rica carga.

... Non te botges...

Qu'arren trinque eth silnci

D'ua tarde misteriosa.

Bric brac... camin enss...

Ath miei de tanta quietud

Un auet se balancege

Sense parar e sense prssa.

- No te botges! Que li diden.

- Me botgi perque me mri.

S malaut e ja m'acabi.

Deishatz-me creir que s viu

Au qu'encara s dret,

S tant que tqui eth cu

Ms deman ja ser en terra.

Bric brac... camin enjs...

Ath darrr quede era patz

D'un bosc vestit de blanc.

                ******

Volver atrs