Ejemplo 4.3

Algunos ejemplos de enlaces URL


XTEC: http://www.xtec.cat
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

UOC: http://www.uoc.edu
Página principal de la Universitat Oberta de Catalunya

Greenpeace: http://www.greenpeace.org
Página principal de Greenpeace